MAD IMPACT

Wie kan beter oordelen over een project dan de mensen voor wie het project bedoeld is? MAD impact is een onderzoeks-, training- en adviesbureau met een bijzondere benadering van impactvraagstukken.

Voor ons gaat impact over mensen en verandering. Wat wil je precies veranderen? En voor wie? Welke aanpak kies je en hoe weet je dat dit de beste is? Sluit jouw aanpak aan bij concrete vragen vanuit de doelgroep? Kan je de resultaten op zo´n manier monitoren en evalueren dat alle betrokkenen er wat aan hebben? En, hoe zet je het geleerde in om de organisatie nog waardevoller te maken?

MAD impact werkt voor en mét maatschappelijke organisaties en sociale ondernemingen. We gebruiken uiteenlopende kwalitatieve en kwantitatieve (onderzoeks)methoden, waarbij de opdrachtgever, uitvoerende medewerkers en de doelgroep zoveel mogelijk worden betrokken in alle fasen van het proces. Verkregen inzichten zijn van en voor iedereen, waardoor leren en verbeteren automatisch volgen. Alleen wanneer betrokkenen nieuwsgierig en geïnspireerd raken, wordt plannen, monitoren en evalueren (PME) leuk en zinvol.

MAD staat voor Making A Difference, want dat is onze missie: een bijdrage leveren, solidair zijn, de wereld verbeteren. Onze kracht ligt in een open houding, vragen stellen, kritisch denken, duiden, analyseren, verbanden leggen en structuur aanbrengen. Liefst gaan we buiten de gebaande paden, met onze voeten in de modder. Waar nodig tonen we leiderschap, onderwijzen we en nemen we mensen mee. We leven vanuit het hart, in contact met onszelf en anderen.


Opdrachtgevers zeiden over ons:

Professionele en creatieve aanpakkers met een groot hart voor de zaak, dat is MAD impact. Ze zagen meteen waar de knelpunten zaten en ontwierpen een effectmeting die naadloos aansluit bij ons educatieproject. Bovendien zorgen ze naast overzicht en structuur ook voor een prettige werksfeer.” Arja Oomkens, ASKV Steunpunt Vluchtelingen

“Mad Impact bezit een combi van diepgaand onderzoek en kennis van beleid in het veld van zorg en welzijn. Reuze handig omdat ze zo weten wat er werkelijk relevant is om te meten.” Willeke van den Hoek, Vanuit Autisme Bekeken

“Ik heb MAD Impact ervaren als zeer gedreven en betrokken. De manier van organisatievraagstukken benaderen van MAD impact is bijzonder waardevol gebleken voor LEU en integreren we sindsdien in onze dagelijkse werkzaamheden. De samenwerking was bovendien heel plezierig.” Hélène Hine, Landschap Erfgoed Utrecht

“MAD impact hoorde ons beter dan wij onszelf begrepen en hielp ons uit te stijgen boven de chaos. MAD impact sloot met sensitiviteit aan bij ons als opdrachtgever en heeft het Europese Erasmus+ project ‘Permission to Wonder’ op een hoger plan gebracht door structuur en overzicht aan te brengen.” Adelijn van Huis, Visual Thinking Strategies