MENSEN

ARNE VAN HUIS

Opgeleid in de Sociologie aan de UvA is Arne de afgelopen vijftien jaar werkzaam geweest als onderzoeker, hoofd beleidsonderzoek en management consultant. Hij was onder andere werkzaam in de IT, de langdurige zorg, het sociaal domein en de muziekindustrie. Bij complexe strategische vraagstukken kan Arne zijn creativiteit en denkkracht optimaal inzetten. In de ontwikkelfase van projecten en bij snelle organisatieveranderingen is hij op zijn sterkst. Maar zijn belangrijkste baan is zijn vaderschap. Hij zorgt met veel liefde voor Yuriaan en Isedor, de twee mooiste mannen van de wereld.
arne@madimpact.nl

LAURA BAKKER

Na haar studie Culturele Antropologie, waarin Laura werd onderwezen in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, was ze wel even klaar met het academische wereldje. er miste nog iets. De bevindingen van haar onderzoekswerk misten maatschappelijke relevantie. Ze wilde praktisch onderzoek doen, om zo de waarde van antropologie tastbaar te maken voor het publiek. Bij MAD impact is Laura dan ook als een vis in het water. Naast haar werk bij MAD impact zet Laura zich in voor de (ongedocumenteerde) medemens bij ASKV / Steunpunt Vluchtelingen. Ook heeft ze een grote voorliefde voor surrealistische films, vooral in het horrorgenre.
laura@madimpact.nl

KIM BRUGGEMAN

Na de studies Audiovisuele Journalistiek aan de School voor Journalistiek en Media Studies aan de UvA werkte Kim als journalist en media-producent. Ook geeft Kim al meer dan tien jaar les in Visuele Cultuur en Culturele Studies aan de HvA. Naast haar werk voor MAD impact heeft Kim ook een consultancy bedrijf Purpose Matters waarmee ze merkadvies aan bedrijven en ondernemers geeft.
Waar Kim in al haar werk van houdt is onderzoeken, analyseren en nadenken over betekenis en waarde. En dat is precies waar haar werkzaamheden bij MAD impact uit bestaan!
Als ze niet aan het werk is, houdt ze van Ashtanga yoga, koken en knuffelen met haar hond Sam.
kim@madimpact.nl

ANNELIES WEIJSCHEDÉ

Annelies is oprichter van Spraaksaam (2006) en heeft ruime ervaring met onderzoek rond communicatie en verandering, eerst als logopedist BA (Groningen 1986) maar daarna voornamelijk binnen verandertrajecten in organisaties.  Annelies is betrouwbaar, betrokken en zorgvuldig.  Ze houdt van gesprekken met inhoud en diepgang. Hoe verstaan we elkaar op natuurlijke wijze, juist in situaties waarin dit lastig kan zijn? Communiceren is luisteren en spreken vanuit perceptie, intuïtie en energie. Zowel op rationele als op niet-rationele wijze, gebruikmakend van de wijsheid van het leven waar we allemaal – onderling afhankelijk – deel van uit maken.
annelies@madimpact.nl