PROJECTEN

MAD impact onderzoekt pilot Levensloopbegeleiding
augustus 2018 – november 2020

Home

Vanuit Autisme Bekeken is een organisatie die zich richt op het ondersteunen van mensen met autisme om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving.
Er zijn 190 duizend mensen met de diagnose autisme in Nederland een deel van hen raakt in het leven in een neerwaartse spiraal: van een gewone school naar speciaal onderwijs naar thuiszitten. Of van een baan naar een burn-out naar een uitkering.
VAB gelooft dat deze neerwaartse spiraal te keren is als de begeleiding van mensen met autisme beter wordt. Daarom is VAB een pilot gestart waarin 100 deelnemers voor drie jaar een levensloopbegeleider krijgen.
De pilot levensloopbegeleiding is onderdeel van het programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS.
MAD impact verzorgt het prachtige en aangrijpende impactonderzoek naar deze pilot. Alle deelnemers, hun naasten en de levensloopbegeleiders worden op verschillende momenten bevraagd middels enquêtes en een aantal van hen wordt intensief gevolgd.
MAD impact verwacht eind 2020 het eindrapport voor dit onderzoeksproject op te leveren.

Theory of Change en opzet leercyclus
mei-juli 2018

MAD impact ondersteunde VAB bij de ontwikkeling van een passende Theory of Change, een onderzoeksopzet en leercyclus (meten, weten en leren) voor de komende jaren.

Trainen en begeleiden zelfanalyse
dec 2018 – sep 2019

Samen met Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en IVN Utrecht heeft MAD impact in 2019 een zelfanalyse voor de provincie Utrecht uitgevoerd. Daarvoor hebben we met alle projectleiders een impacttraject doorlopen waarin we hen hebben begeleid en getraind in de opzet en uitvoering van een impactonderzoek. Het resultaat waren twee prachtige publicatie over de goede werken van LEU en IVN.
De provincie Utrecht was zeer enthousiast over deze zelfanalyse. Maar de effecten van het impactonderzoek reikte verder. Voor de projectleiders die betrokken waren bij het onderzoek is het een stuk makkelijker geworden om prioriteiten te stellen en richting te geven aan hun eigen werk en dat van hun medewerkers. Verder is het enthousiasme over en de nieuwsgierigheid naar eigen werk blijvend toegenomen. De werkwijze die MAD impact heeft geïntroduceerd is door beide organisaties geadopteerd. Ook dit jaar wordt er op eigen kracht kritisch gekeken naar de successen en verbeterpunten voor de eigen organisatie.

Monitoren van leer-werktrajecten voor ongedocumenteerden
jan-dec 2018

In opdracht van het ASKV voert MAD impact een complete impactanalyse uit van het Project Activering Ongedocumenteerden. Samen met de klant hebben we een Theory of Change uitgewerkt en een onderzoeksontwerp met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden gemaakt. Medewerkers en projectdeelnemers worden zo veel mogelijk betrokken bij de dataverzameling en analyse. Ter afsluiting leveren we een onderzoeksrapportage en praktische M&E handvatten, waarmee het ASKV in de toekomst zelf een soortgelijk monitoring- en evaluatietraject kan opzetten.  

Onderzoeksplan voor Europees educatief project
jan-mrt 2018

Voor het Erasmus+ project Permission to Wonder van VTS Nederland, waarin het leren van kinderen op basis van de persoonlijke relatie met kunst centraal staat, werkte MAD impact de Theory of Change uit en hebben we een gedetailleerd onderzoeksplan ontwikkeld met prestatie indicatoren, onderzoeksmethoden, onderzoeksplanning en een onderzoekstoolkit om leken in het veld te ondersteunen bij het vergaren van onderzoeksdata.

Inventarisatie strategische partners in Bolivia
jan-feb 2018

Het Liliane Fonds steunt kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Dit doet ze via  partnerschappen met lokale organisaties. MAD impact heeft voor het Liliane Fonds een verkennend kwalitatief onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor een nieuwe strategische partnerorganisatie in Bolivia, die daar het nationale programma kan coördineren en wezenlijk impact kan hebben op de levens van kinderen met een handicap en hun families.