In opdracht van het ASKV voert MAD impact een complete impactanalyse uit van het Project Activering Ongedocumenteerden. Samen met de klant hebben we een Theory of Change uitgewerkt en een onderzoeksontwerp met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden gemaakt. Medewerkers en projectdeelnemers worden zo veel mogelijk betrokken bij de dataverzameling en analyse. Ter afsluiting leveren we een onderzoeksrapportage op.