MAD impact

 

Voor ons gaat impact over mensen en verandering.
Wat wil je precies veranderen? En voor wie? Welke aanpak kies je en hoe weet je dat dit de beste is? Sluit jouw aanpak aan bij concrete vragen vanuit de doelgroep?
Kan je de resultaten op zo´n manier monitoren en evalueren dat alle betrokkenen er wat aan hebben? En, hoe zet je het geleerde in om de organisatie nog waardevoller te maken?

MAD impact werkt voor en mét maatschappelijke organisaties en sociale ondernemingen. We gebruiken uiteenlopende kwalitatieve en kwantitatieve (onderzoeks)methoden, waarbij de opdrachtgever, uitvoerende medewerkers en de doelgroep zoveel mogelijk worden betrokken in alle fasen van het proces. Verkregen inzichten zijn van en voor iedereen, waardoor leren en verbeteren automatisch volgen. Alleen wanneer betrokkenen nieuwsgierig en geïnspireerd raken, wordt plannen, monitoren en evalueren (PME) leuk en zinvol.

MAD staat voor Making A Difference, want dat is onze missie: een bijdrage leveren, solidair zijn, de wereld verbeteren. Onze kracht ligt in een speelse, open houding, nieuwsgierig zijn, vragen stellen, kritisch denken, duiden, analyseren, verbanden leggen en structuur aanbrengen. Liefst gaan we buiten de gebaande paden, met onze voeten in de modder. Waar nodig tonen we leiderschap, onderwijzen we en nemen we mensen mee. We leven vanuit het hart, in contact met onszelf en anderen

Opdrachtgevers over ons