Onderzoek Levensloopbegeleiding afgerond

februari 2023

Na bijna vier jaar onderzoek is het eindrapport voor de pilot Levensloopbegeleiding verschenen. Vanuit MAD impact hebben we mensen met autisme en hun omgeving van heel nabij mogen volgen. Dat was aangrijpend en nederig werk. Alle betrokken onderzoekers voelen vooral dankbaarheid voor de openheid en welwillendheid van al onze respondenten. Wat een magische reis. Levensloopbegeleiding werkt! En werkt door!

Probiblio werkt aan ToC-catalogus

Probiblio en MAD impact gaan in het vierde kwartaal van 2023 samenwerken om de ToC-catalogus voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland verder vorm te geven.

Onderzoek Levensloopbegeleiding afgerond

Na bijna vier jaar onderzoek is het eindrapport voor de pilot Levensloopbegeleiding verschenen. Vanuit MAD impact hebben we mensen met autisme en hun omgeving van heel nabij mogen volgen. Dat was aangrijpend en nederig werk.