MAD impact gebruikt onderzoek als methode om in organisaties functioneren te optimaliseren en leren te stimuleren. Wij ontwikkelen een op maat gesneden aanbod voor allerlei vragen rond maatschappelijke impact. Dat kan in de vorm van onderzoek, training of advies.

ONDERZOEK TRAINING EN ADVIES

Onderzoek is voor MAD impact niet slechts een vaardigheid, het is een manier van leven. De onderzoeker is altijd speels, open en nieuwsgierig naar het onbekende, veranderende landschap om haar heen en die houding geeft energie, richting en inspiratie.

Waar nodig voert MAD impact onderzoek uit van ontwerp tot eindproduct. En altijd zoeken we naar manieren om het onderzoeksproces en de onderzoeksresultaten te laten bijdragen aan de doelen die worden beoogd.

Training is voor ons de manier om onze vaardigheden en onze levenshouding te delen met anderen. Want onderzoek doen we het liefst samen met de mensen en organisaties die ook nieuwsgierig zijn naar hun eigen resultaten. Wij willen het liefst dat jij zonder ons kan, dat je je werk altijd kritisch blijft bezien en bevragen, dat je steeds weer aansluiting zoekt bij je doelgroep en dat je meer en meer weet hoe weinig je weet en dat juist dat het leven zo machtig interessant maakt.

Advies geven we niet. Wat weten wij nou? Maar we willen wel inspireren en meedenken. En dat kunnen we ook op alle niveau’s. Steeds het kleine met het grote verbinden.

VOORBEELDEN VAN ONS WERK

Huhh, waar gaat het eigenlijk over? Samen met de klant brengen we systematisch in kaart waarom je doet wat je doet, wat je daarmee wilt bereiken, hoe je dat in de praktijk aanpakt en voor wie. Dit resulteert in een Theory of Change.

Ohhh, meet je dat zo? Hoe weet en meet je of je bereikt wat je wilt bereiken? En welke methoden wil je daarvoor inzetten? Onderzoek gaat over nieuwsgierig zijn, open staan voor nieuwe inzichten, systematisch zoeken naar wat er goed gaat en wat er beter kan.

Hé, hebben we dat bereikt? Aan het eind van een project wil je natuurlijk weten wat het heeft opgeleverd. Wat zijn de (on)bedoelde effecten en wat betekenen die voor de betrokkenen? Wij doen kwalitatief en/of kwantitatief (evaluatie)onderzoek, waarbij participeren en leren van zowel de organisatie als de doelgroep centraal staan.

Jaaaa, dat zei ik toch! Data en kennis hebben alleen nut als ze praktisch inzetbaar zijn. Veel kennis en ervaring is impliciet en onbenut. Dat is zonde. Hoe gebruik je aanwezige en nieuw verkregen kennis om met elkaar het werk beter en leuker te maken? Hoe zet je kennis om in permanent leren?

Goed, hoezo goed? Kwaliteit is geen eenduidig begrip en hangt af van het perspectief dat je kiest. Voor verschillende stakeholders heb je mogelijk andere indicatoren, instrumentaria en beoordelingscriteria nodig. MAD impact kan helpen met het vinden en ontwikkelen van het juiste onderliggende kwaliteitskader.