Arne van huis

arne@madimpact.nl

Opgeleid in de Sociologie aan de UvA is Arne de afgelopen vijftien jaar werkzaam geweest als onderzoeker, hoofd beleidsonderzoek en management consultant. Hij was onder andere werkzaam in de IT, de langdurige zorg, het sociaal domein en de muziekindustrie. Bij complexe strategische vraagstukken kan Arne zijn creativiteit en denkkracht optimaal inzetten. In de ontwikkelfase van projecten en bij snelle organisatieveranderingen is hij op zijn sterkst. Maar zijn belangrijkste baan is zijn vaderschap. Hij zorgt met veel liefde voor Yuriaan, Isedor en Abel, de drie mooiste mannen van de wereld.

Lester van der pluijm

lester@madimpact.nl

Lester is (cum laude) afgestudeerd in de sociologie en heeft daarnaast (cum laude) een onderzoeksmaster logica en argumentatie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in methodologie en statistiek en heeft veel ervaring in onderzoek binnen de publieke sector.
Lester wil met onderzoek een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Verantwoord en toegankelijk gebruik van data kan de wereld een beetje beter maken. De publieke zaak gaat hem aan het hart.
Essentieel daarbij zijn kritische analyse, de juiste vragen stellen en vooral een open en genuanceerde houding. Daarnaast is het belangrijk om zorgvuldig en integer te werken. Lester kan als geen ander tussen al deze aspecten laveren, bovendien kan hij die kunst ook aan anderen leren.

Laura Bakker

laura@madimpact.nl

Na haar studie Culturele Antropologie, waarin Laura werd onderwezen in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, was ze wel even klaar met het academische wereldje. er miste nog iets. De bevindingen van haar onderzoekswerk misten maatschappelijke relevantie. Ze wilde praktisch onderzoek doen, om zo de waarde van antropologie tastbaar te maken voor het publiek. Bij MAD impact is Laura dan ook als een vis in het water. Naast haar werk bij MAD impact zet Laura zich in voor de (ongedocumenteerde) medemens bij ASKV / Steunpunt Vluchtelingen. Ook heeft ze een grote voorliefde voor surrealistische films, vooral in het horrorgenre.

Annelies weijschedé

annelies@madimpact.nl

Annelies is oprichter van Spraaksaam (2006) en heeft ruime ervaring met onderzoek rond communicatie en verandering, eerst als logopedist BA (Groningen 1986) maar daarna voornamelijk binnen verandertrajecten in organisaties. Annelies is betrouwbaar, betrokken en zorgvuldig. Ze houdt van gesprekken met inhoud en diepgang. Hoe verstaan we elkaar op natuurlijke wijze, juist in situaties waarin dit lastig kan zijn? Communiceren is luisteren en spreken vanuit perceptie, intuïtie en energie. Zowel op rationele als op niet-rationele wijze, gebruikmakend van de wijsheid van het leven waar we allemaal – onderling afhankelijk – deel van uit maken.