In opdracht van het ASKV voerde MAD impact een complete impactanalyse uit van het Project Activering Ongedocumenteerden. Samen met de klant hebben we een Theory of Change uitgewerkt en een onderzoeksontwerp met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden gemaakt. Medewerkers en projectdeelnemers werden zo veel mogelijk betrokken bij de dataverzameling en analyse. Ter afsluiting leverden we een onderzoeksrapportage op.