Samen met Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en IVN Utrecht heeft MAD impact in 2019 een zelfanalyse in opdracht van de provincie Utrecht uitgevoerd. Daarvoor hebben we met projectleiders uit beide organisaties een impacttraject doorlopen waarin we hen hebben begeleid en getraind in de opzet en uitvoering van een impactonderzoek. Het resultaat waren twee prachtige publicatie over de goede werken van LEU en IVN Utrecht.
De provincie Utrecht was zeer enthousiast over deze zelfanalyse. Maar de effecten van het impactonderzoek reikte verder. Voor de projectleiders die betrokken waren bij het onderzoek is het een stuk makkelijker geworden om prioriteiten te stellen en richting te geven aan hun eigen werk en dat van hun medewerkers. Verder is het enthousiasme over en de nieuwsgierigheid naar eigen werk blijvend toegenomen. De werkwijze die MAD impact heeft geïntroduceerd is door beide organisaties geadopteerd. Ook de komende jaren wordt er kritisch gekeken naar de successen en verbeterpunten voor de eigen organisatie.