MAD impact ondersteunt Bibliotheken in de Provincie Utrecht bij impactstrategie

januari 2021

In opdracht van BiSC is MAD impact begonnen met het trainen en begeleiden van impactonderzoek bij verschillende bibliotheken in de Provincie Utrecht. Bibliotheken zijn bezig om hun koers te verleggen in de richting van de maatschappelijke bibliotheek: van collectie naar connectie . Maar wat betekent deze beweging? En hoe ziet dat er in de praktijk uit? En wat levert dat dan op voor wie? Vragen waar nog niet zo makkelijk een passend antwoord op te geven is. In de komende vier jaar hoopt MAD impact met de verschillende bibliotheek organisaties serieuze stappen te zetten om de plek van de bibliotheek in het hart van de samenleving te onderzoeken en te versterken.

PILOT LEVENSLOOPBEGELEIDING

september 2019

Vanuit Autisme Bekeken is een organisatie die zich richt op het ondersteunen van mensen met autisme om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving.
Er zijn 190 duizend mensen met de diagnose autisme in Nederland een deel van hen raakt in het leven in een neerwaartse spiraal: van een gewone school naar speciaal onderwijs naar thuiszitten. Of van een baan naar een burn-out naar een uitkering. VAB gelooft dat deze neerwaartse spiraal te keren is als de begeleiding van mensen met autisme beter wordt. Daarom is VAB een pilot gestart waarin 100 deelnemers voor drie jaar een levensloopbegeleider krijgen.
De pilot levensloopbegeleiding is onderdeel van het programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS. MAD impact verzorgt het prachtige en aangrijpende impactonderzoek naar deze pilot. Alle deelnemers, hun naasten en de levensloopbegeleiders worden op verschillende momenten bevraagd middels enquêtes en een aantal van hen wordt intensief gevolgd. MAD impact heeft januari 2021 het tussenrapport voor dit onderzoeksproject opgeleverd. September 2022 wordt de eindpublicatie verwacht.

Trainen en begeleiden zelfanalyse

december 2018

Samen met Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en IVN Utrecht heeft MAD impact in 2019 een zelfanalyse voor de provincie Utrecht uitgevoerd. Daarvoor hebben we met alle projectleiders een impacttraject doorlopen waarin we hen hebben begeleid en getraind in de opzet en uitvoering van een impactonderzoek. Het resultaat waren twee prachtige publicatie over de goede werken van LEU en IVN Utrecht.
De provincie Utrecht was zeer enthousiast over deze zelfanalyse. Maar de effecten van het impactonderzoek reikte verder. Voor de projectleiders die betrokken waren bij het onderzoek is het een stuk makkelijker geworden om prioriteiten te stellen en richting te geven aan hun eigen werk en dat van hun medewerkers. Verder is het enthousiasme over en de nieuwsgierigheid naar eigen werk blijvend toegenomen. De werkwijze die MAD impact heeft geïntroduceerd is door beide organisaties geadopteerd. Ook de komende jaren wordt er kritisch gekeken naar de successen en verbeterpunten voor de eigen organisatie.

Onderzoeksplan voor Europees educatief project

januari 2018

Voor het Erasmus+ project Permission to Wonder van VTS Nederland, waarin het leren van kinderen op basis van de persoonlijke relatie met kunst centraal staat, werkte MAD impact de Theory of Change uit en hebben we een gedetailleerd onderzoeksplan ontwikkeld met prestatie-indicatoren, onderzoeksmethoden, onderzoeksplanning en een onderzoekstoolkit om leken in het veld te ondersteunen bij het vergaren van onderzoeksdata.

Monitoren van leer-werktrajecten voor ongedocumenteerden

januari 2018

In opdracht van het ASKV voert MAD impact een complete impactanalyse uit van het Project Activering Ongedocumenteerden. Samen met de klant hebben we een Theory of Change uitgewerkt en een onderzoeksontwerp met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden gemaakt. Medewerkers en projectdeelnemers worden zo veel mogelijk betrokken bij de dataverzameling en analyse. Ter afsluiting leveren we een onderzoeksrapportage op.

Publicaties