Wat is de impact van de bibliotheek?

november 2021

Sinds januari 2021 is MAD impact in opdracht van BiSC betrokken bij onderzoek naar de impact van bibliotheken in de provincie Utrecht.

MAD impact ondersteunt bibliotheekmedewerkers van bibliotheek Het Groene Hart, bibliotheek Utrecht en bibliotheek De tweede verdieping in hun onderzoek naar de effectiviteit van het eigen werk.

In Montfoort is daar ook al een eerste evaluatierapportage voor het college uit voortgekomen. Deze rapportage leverde een welkome bijdrage aan de continuering van de aanwezigheid van de bieb in deze gemeente. In Utrecht heeft het opstellen van een aantal Theories of Change geleid tot een scherpere strategische positionering van verschillende afdelingen binnen de bieb. En in Nieuwegein is de samenwerking tussen teams verbeterd sinds ze met elkaar kritisch zijn gaan kijken naar hun eigen werkzaamheden en de beoogde maatschappelijke impact.

Na de zomer starten in Nieuwegein de daadwerkelijke impactonderzoeken en haakt ook de bieb ZOUT aan. We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Probiblio werkt aan ToC-catalogus

Probiblio en MAD impact gaan in het vierde kwartaal van 2023 samenwerken om de ToC-catalogus voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland verder vorm te geven.

Onderzoek Levensloopbegeleiding afgerond

Na bijna vier jaar onderzoek is het eindrapport voor de pilot Levensloopbegeleiding verschenen. Vanuit MAD impact hebben we mensen met autisme en hun omgeving van heel nabij mogen volgen. Dat was aangrijpend en nederig werk.