Evaluatie Groen aan de Buurt

december 2021

In opdracht van de Provincie Utrecht is MAD impact recent gestart met de evaluatie van het project Groen aan de Buurt. In dit project worden gemeenten en bewoners gecoacht om samen eigenaarschap te nemen over het groen in de buurt. Naast het project is ook de rol van de provincie onderwerp van onderzoek.

Onderzoek Levensloopbegeleiding afgerond

Na bijna vier jaar onderzoek is het eindrapport voor de pilot Levensloopbegeleiding verschenen. Vanuit MAD impact hebben we mensen met autisme en hun omgeving van heel nabij mogen volgen. Dat was aangrijpend en nederig werk.