MAD impact en Werkgroep Kind in azc publiceren zeer kritische QuickScan

juni 2022

Fijn om te zien dat ons werk organisaties helpt om impact te maken. Een heldere in data gewortelde boodschap is een stuk moeilijker te negeren.
In opdracht van UNICEF Nederland deed MAD impact onderzoek samen met de Werkgroep Kind in azc. Uit het onderzoek kwamen behoorlijk schokkende conclusies. De noodopvang voor asielzoekers in Nederland is voor kinderen onleefbaar.
Deze boodschap werd door de inspectie onderschreven en door de media massaal opgepikt. Nu maar hopen dat de aanbevelingen uit de QuickScan zo snel mogelijk ten uitvoer worden gebracht.

Onderzoek Levensloopbegeleiding afgerond

Na bijna vier jaar onderzoek is het eindrapport voor de pilot Levensloopbegeleiding verschenen. Vanuit MAD impact hebben we mensen met autisme en hun omgeving van heel nabij mogen volgen. Dat was aangrijpend en nederig werk.